Cây Vạn Niên Thanh

Giá -
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
Kích thước cây -
Chất liệu chậu -